najnowsze zmiany podatku Vo 2015r

Podatki 2015: Nowe informacje podsumowujące dla części podatników VAT
Podatnicy sprzedający towary objęte mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem VAT będą zobowiązani do składania nowych informacji podsumowujących – przewidujący zmiany rządowy projekt został już przekazany do Sejmu. Nowela ma wejść w życie na początku kwietnia 2015 r.

„Proponuje się, aby sprzedawcy składali naczelnikowi urzędu skarbowego w obrocie krajowym informacje podsumowujące, zawierające zbiorcze informacje o dokonanych przez nich transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca (proponowany art. 100a ust. 1 ustawy o VAT)” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Jak wyjaśnia resort finansów, zbierane dane mają pozwalać na dokładne sprawdzenie, czy w danym przypadku nabywca wywiązał się z obowiązku rozliczenia podatku. Informacje podsumowujące będą składane w terminach przewidzianych dla złożenia deklaracji podatkowych i za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy. Nowe przepisy obejmą okresy rozliczeniowe, które przypadają po dniu wejścia w życie nowelizacji. Informacja podsumowująca, zgodnie z projektem, powinna obejmować następujące dane: – nazwę lub imię i nazwisko oraz NIP podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym; – nazwę lub imię i nazwisko oraz NIP podatnika nabywającego towary/usługi; – łączną wartość dostaw towarów i świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca (w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów). Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Projekt trafił do Sejmu 14 stycznia 2015 r. Większość nowych przepisów ma wejść w życie już 1 kwietnia 2015 r.

http://www.podatki.biz/artykuly/podatki-2015-nowe-informacje-podsumowujace-dla-czesci-podatnikow-vat_16_26521.htm?idDzialu=16&idArtykulu=26521