nullCZŁOWIEK W PRACY nie jest maszyną, jest w dalszym ciągu człowiekiem, największym kapitałem pracodawcy. 

Czynnik ludzki zarówno po stronie pracownika jak i po stronie pracodawcy obarczony jest ogromnym ciężarem przepisów prawno-podatkowych, zakresu bhp , zdrowotnych, ubezpieczeniowych, socjalnych, rodzinnych i majątkowych. Proponuję Państwu pakiet usług kadrowo-finansowych.

null

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje kompleksowy zakres świadczeń
z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

DOKUMENTACJA KADROWO – PŁACOWA dla pracownika:

propozycje dla pracodawców:

I. Wariant podstawowy – dla celów podatkowych:

obejmuje sporządzanie dokumetacji wymaganej przepisami prawa podatkowego
i ubezpieczeń społecznych:

sporządzenie wniosku zgłoszeniowego do ZUS, 

sporządzenie szczegółowej listy płac, 

karty wynagrodzeń pracownika, 

informacja do celów wyliczenia zasiłku chorobowego dla firm zatrudniających do 20 pracowników,

deklaracji płatnika składek ZUS, 

informacja dla pracownika, 

rozliczenia rocznego podatku PIT .

II. Wariant rozszerzony – dla celów kadrowo-płacowych:

obejmuje wariant I oraz prowadzenie spraw kadrowych wymaganych przez przepisy prawa pracy, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i bhp. Zakres usług obejmuje: 

prowadzenie akt pracowniczych, 

prowadzenie ewidencji czasu pracy, 

ewidencji urlopów, 

terminów badań lekarskich, 

terminów szkoleń szkoleń bhp, 

ubezpieczeń grupowych, 

sporządzanie dokumentacji chorobowej do ZUS, 

naliczanie funduszy, 

urlopów okolicznościowych, 

rozliczanie PFRON. 

Sporządzanie niezbędnych regulaminów wymaganych przepisami prawa pracy, sporządzanie umów ryczałtowych. 

Doradztwo personalne.

Wnioski i podania proceduralne do urzędów.

Zakres nie obejmuje szkoleń BHP.

CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE DOKUMENTACJI KADROWO-PŁACOWEJ  – Oferta obejmuje cykl miesięczny od jednego pracownika

(ceny brutto w złotych)

DOKUMENTACJA KADROWO – PŁACOWA:

I. Wariant podstawowy – dla celów podatkowych – 30,00

obejmuje sporządzenie szczegółowej listy płac, karty wynagrodzeń pracownika, deklaracji płatnika składek ZUS, informacja dla pracownika, rozliczenia rocznego podatku PIT .

II. Wariant rozszerzony – dla celów kadrowo-płacowych – 50,00

obejmuje wariant I oraz prowadzenie spraw kadrowych wymaganych przez przepisy prawa pracy prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych i bhp. Zakres usług obejmuje: prowadzenie akt pracowniczych, prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji urlopów, terminów badań lekarskich, szkoleń bhp, ubezpieczeń, sporządzanie dokumentacji chorobowej do ZUS, naliczanie funduszy, urlopów okolicznościowych, rozliczanie PFRON. Sporządzanie niezbędnych regulaminów wymaganych przepisami prawa pracy, sporządzanie umów ryczałtowych. Doradztwo personalne.

Zakres nie obejmuje szkoleń BHP.

Umowy zlecenia i o dzieło – 20,00

obejmuje sporządzanie umów i rachunków, zakresu świadczonych usług, deklarację płatnika składek ZUS, rozliczenie rocznego podatku PIT.