Prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami prawa ewidencji podatkowych i księgowych

  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
  • Ewidencja Ryczałtu
  • Ewidencje VAT
  • Księga handlowa
  • Ewidencje pomocnicze rozliczeń kosztów
  • Ewidencje środków trwałych
  • Ewidencje wyposażenia
  • Ewidencje przebiegu pojazdów i kosztów eksploatacji samochodów do celów działalności gospodarczej
  • Ewidencje rozliczeń kosztów pojazdów do celów VAT
  • Delegacje krajowe i zagraniczne

Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz sprawozdań dla GUS,
Sporządzanie deklaracji ZUS,
Sporządzanie rocznych rozliczeń skarbowych właścicieli i pracowników

Również OBSŁUGA MOBILNA, OBSŁUGA INTERNETOWA !

Wsparcie przy rozliczeniach z zapisów kasy fiskalnej

null          Rozliczenia remanentowe i koncesyjne

Cennik usług zawiera orientacyjne ceny dla świadczonego zakresu czynności, każdorazowo ustalany jest według potrzeb Przedsiębiorcy.

Ilość dokumentów
księgowych
Rodzaj prowadzonej dokumentacji podatkowej dla jednoosobowych podmiotów*
Podatkowa
Księga
Przychodów  
i  Rozchodów 
PKPR
z VATdo 15 szt.

200,00 250,00

16-50 250,00 300,00

51-100
300,00
350,00

Powyżej 100 Indywidualne negocjowanie stawki z dekadowymi terminami odbioru dokumentów
Margines przekroczenia ilości pozycji +/- 10% za każdy dokument 4,00 Sporządzanie dokumentów wewnętrznych – 4,00 za każdy dokument
* Dla spółek osobowych rozliczenie zwiększa się o 50pln dla każdego ze wspólników.

Dokumentem księgowym jest każdy dowód wskazany przez podatnika, dokumentem jest również dowód księgowy odpisów amortyzacyjnych.

ROZRACHUNKI dla kontrahentów w celów ustalenia kosztów :
do 50 operacji - 50,00
powyżej 51 do 80 - 80,00
powyżej 81 do 100 - 100,00

Deklaracja ZUS Podatnika / Wspólnika – 20,00 dla jednego przedsiębiorcy

Ewidencja środków trwałych – miesięczne odpisy amortyzacyjne – 5,00

Ewidencja wyposażenia jeden wpis – 4,00

Ewidencja przebiegu pojazdów – 40,00 od jednego pojazdu ( nie dotyczy ewidencji dla celów VAT)

Obsługa mobilna - 30,00 dojazd do klienta w obrębie 15km od Łodzi

Jeśli zechcecie Państwo podjąć współpracę proszę złożyć zapytanie cenowe
lub zadzwonić pod nr 881 952 522